Versenyszabályzat 2021

1.) A versenyszabályzat elfogadásáról
A Balatonman triatlon versenyek indulójaként a jelen versenyszabályzatban foglaltakat a résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal annak betartására. Tudomásul veszi, hogy a regisztráción keresztül nevezett résztvevőkre a jelen versenyszabályzat hatálya kiterjed. Az induló az MTSZ versenyszabályait is kötelező érvényűnek tekinti magára.

2.) Egészségi állapotomról
A résztvevő kijelenti, hogy a Primavera Balatonman Kenesén egészségesen, saját felelősségére, az általa választott távra, mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indul. Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

3.) Fotókkal, felvételekkel kapcsolatos rendelkezés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt a résztvevőről felvételek készülhetnek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező felhasználhatja. Tudomásul veszi, hogy a versenypályán és a versenyközpontban biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek róla. Hozzájárul, hogy a Személyes profilban lévő e-mail címre és telefonszámra a Szervező levelet, illetve üzenetet küldjön a verseny információival és további sporteseményekkel kapcsolatban. 

4.) A nevezések átruházásról
A résztvevő elfogadja, hogy a nevezése és a rajtcsomagja át nem ruházható.

5.) A regisztrációs rendszerről és a Személyes profilról
A 2018-as versenyre bevezetett (és jelenleg is érvényes) regisztrációs rendszerről ITT olvashatok, a benne foglaltakat a résztvevő magára nézve kötelezőnek fogadja el.

6.) A depózásról
Az induló a depózásra vonatkozó szabályokat betartja. Elfogadja, hogy a verseny végén, az úszófelszerelés és a kerékpárok felvételére a verseny elötti programtáblázatban közzétett időrend szerint lesz lehetősége, érkezési sorrendben.

7.) A kategóriaváltásról
Egyéni nevezés, váltóra való módosítására nincs lehetőség. A versenyző 2021. július 15-ig egyéni kategóriát válthat, de elfogadja, hogy ebben az esetben a Szervező a díjkülönbözetet nem fizeti vissza.

8.) A kedvezményrendszerről
Az egyéni célba érkező versenyzőket árelőnyben részesítő kedvezmény névre szóló, át nem ruházható. A célba érkezéseket minden év utolsó versenyekor számoljuk ki, az így elért kedvezmény a következő évben érvényes. A 2021. évi kedvezményre jogosultak listája IDE kattintva érhető el!

9.) Kerékpár szerviz
A verseny alatt a kerékpár szerviz igénybevétele esetén a szolgáltatás ingyenes, de az ott felhasznált anyagokat a verseny után ki kell fizetni.

10.) Licenc
A Magyar Triatlon Szövetség aktuális versenyszabályzatának értelmében, a versenyen való indulás regisztrációhoz/versenyengedélyhez kötött, mely adott tárgyév aktuális összegét az MTSZ oldalán tudjátok megtekinteni. Versenyengedélyt és regisztrációt a későbbiek folyamán ITT lehet kiváltani. Külföldi versenyzők saját hazájukban kiváltott engedélyét a Szervező elfogadja, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor az online felületen kiválthatja a magyarországi engedélyt. Annak a versenyzőnek, aki nem váltja ki az engedélyét, és emiatt nem tud elindulni a versenyen, nevezési díjat nem fizet vissza a Szervező.

11.) A befizetett nevezés lemondása
A Szervező a nevezés lemondását, 2021. augusztus 1-jén éjfélig fogadja, kizárólag írásban, az info@balatonman.hu e-mail címen. Ebben az esetben a befizetett összeg 75%-át a Szervező visszafizeti. Ezután a nevezés lemondását semmilyen okkal nem fogadja el a Szervező, ezen időponton belül a nevezés átruházásra sincs lehetőség, a nevezési díjat a Szervező nem fizeti vissza a versenyzőknek.

12.) A nevezési díjról és limitről
A nevezési díjakról és a határidőkről bővebben ITT. A beérkezési határidő betartása a versenyző felelőssége! Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó a határidő megtartásának vonatkozásában. A hiányos befizetés esetén, a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához. Hiányos befizetés esetén a Szervező e-mailen értesít a különbözet mértékéről, amelynek megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg a Szervező bankszámláján nem kerül jóváírásra, a kérdéses nevezés törlésre kerül. Váltócsapatok nevezése esetében a versenyzők elfogadják, hogy a számla kiállításánál kizárólag a CSK-ként megadott versenyző által beállított névre és címre ad a Szervező számlát.

13.) A szintidőkről
A szintidőn túl beérkező versenyzők részére érmet nem adunk át, ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában és statisztikákban. A szintidőket nem csak a célbaérkezéskor, hanem a versenykiírásban közzétett módon a verseny közben a kerékpáros és futókörök megkezdése elött is ellenőrizhetjük, a kicsúszó versenyzőket a versenyből kivesszük, ők a versenyt még saját felelősségre sem folytathatják!

14.) A frissítésről

A versenyző tudomásul veszi, hogy a szervező a 2021 évtől a versenyt környezetbarát szemléletben rendezi meg, mely eredményeképpen a futókörön vizet és izót csak saját a versenyző által magával hozott pohárba biztosít. Egyszer használatos műanyag és paírpoharakat a versenyen nem alkalmaz.

15.) Szemetelési zónák
A Szervező mind a kerékpáros körön, mind pedig a futókörön Szemetelési zónákat jelöl ki, ahol a versenyző a szemetet ledobhatja. A zónákon kívüli szemetelés azonnali kizárást vonhat maga után.

 16.) Sebességkorlátozás
A versenyző tudomásul veszi, hogy a kerékpáros kör bizonyos szakaszain és a fordítókban sebességkorlátozást ír elő a Szervező.

17.) Technikai értekezlet
A verseny előtti napon kerül megrendezésre a technikai értekezlet, amelyen a részvétel nem kötelező, de ajánlott.

18.) Váltócsapatok létszámának módosításáról
Kizárólag a csapat létszámának növelésére van lehetőség, a versenykiírásban szereplő maximális létszámig – a Szervező egyedi elbírálás alapján -, a bővítéskor érvényben lévő nevezési díj megfizetésével. A csapatlétszám bővítését kizárólag e-mailen fogadja a Szervező, az info@balatonman.hu címen.

19.) A rajtcsomag átvételéről
Az egyéni rajtcsomagfelvételhez személyazonosításra alkalmas igazolvány, vagy két tanú által aláírt meghatalmazás szükséges. Csapatok részére a rajtcsomagot a csapatkapitány (személyi igazolvánnyal), vagy az általa, érvényes, két tanú által aláírt meghatalmazással meghatalmazott személy veheti át, szintén fényképes igazolvánnyal.

20.) A parkolásról
A versenyző az eseményen, a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat mind a saját, mind a versenyzőtársai érdekében elfogadja és betartja. Tudomásul veszi, hogy a kerékpáros pályára a kísérők autóval nem hajthatnak be. A szurkolói zónáknál a parkolást segítő forgalomirányítók utasításait a résztvevő betartja.

21.) Vis maior
A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, pandémia, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja.

22.) Verseny elmaradása esetén
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt az újonnan kijelölt pót időpontban sem sikerül megrendezni, úgy a Szervező bejelenti a verseny törlését, a nevezési díjról kiállított számlát sztornózza és a nevezési díjat az alábbiak szerint visszafizeti:
I.) a nevezési díj 78%-át a sztornószámla kiállítását követő 5 napon belül
II.) míg a további 22%-át a sztornószámla kiállítását követő 120 napon belül
Amennyiben a Szervező fenti határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

Viharos időjárás esetén a Szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. Felfüggesztett verseny esetén nem jelöl ki pót időpontot és pénzt nem fizet vissza. A szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a közösségi médiában – a sorozat Facebook oldalán – és az esemény weboldalán teszi közzé.

23.) Adatok hitelességéről
A résztvevő a jelentkezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul. Az általa megadott címre, telefonszámra a Szervező hírlevelet, szöveges tájékoztató üzeneteket és további versenyekkel kapcsolatban leveleket küldhet.

24.) A doppingolásról
A résztvevő a versenyre tiszta eszközökkel készül. A WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használ, a verseny után – igény esetén – az ellenőrök részére mintát ad. Ennek megtagadása esetén a versenyből kizárható, eredményei törölhetők. A verseny tisztaságának érdekében, a nemzetközi dopping előírások figyelembevételével, mind a női, mind a férfi egyéni verseny első három helyezettje doppingtesztre kötelezhető. Pozitív teszt esetében a versenyzőt a Szervező kizárja, a sorrendet módosítja. A WADA tiltólistáján szereplő gyógyszerekről és hatóanyagokról bővebben ITT.

25.) A rajtszám viseletéről
A verseny alatt a rajtszámot a versenyző elől viseli. 10 perc időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat.

26.) Kizárható továbbá, aki
a.) nem teljesíti a Szervező által kijelölt teljes távot,
b.) a nevezési formot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki,
c.) a chipet nem rendeltetésszerűen használja,
d.) nem tölti le a depóban található Penalty boxban a bírók által kiosztott időbüntetést (ennek követése a versenyző feladata),
e.) további szabálytalanságok esetén a versenybírók döntése alapján,
f.) a frissítőpontokon lévő tartályok csap részét szájjal érinti,
g.) a személyzettel szembeni bármely káromkodás, sértő agresszív viselkedés esetén,
h.) vasúti átjáróknál  piros jelzésen való áthaladás esetén.

27.) A vasúti átjárókról
A résztvevő a vasúti átjárókban, a forgalmat irányító személyzet utasításait betartja. Piros jelzés esetén az áthaladás tilos és életveszélyes, az ezt megszegő versenyzők azonnal kizárhatók. A vasúti átjáróban való esetleges várakozást a Szervező időjóváírással kompenzálja.

28.) A váltásokról
A résztvevő elfogadja, hogy a Szervező a csapatok részére, a kijelölt váltózónákban biztosít lehetőséget a váltásra. A pálya más részén váltani tilos!

29.) Tilos
A versenyen görkorcsolyázni, vagy kutyával, más állattal futni és rajtszám nélkül indulni. A résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén, azonnal kizárásra kerül és a pályáról eltávolítható.

30.) A marketing és reklám tevékenységről
A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám és marketing tevékenység csak a Balatonman Triatlon Kft. előzetes írásbeli engedélyével végezhető (marketing@balatonman.hu)

31.) További szponzorokról
Az eredményhirdetéskor a dobogóra felhívott versenyzők nemzeti zászlót igen, más – szponzort, támogatót megjelenítő – táblát, feliratot nem vihetnek magukkal.

32.) A részvevők életkorára vonatkozó szabályokról
Egyéni versenyszámok esetében a részvételi korhatárra az MTSZ aktuális szabályai érvényesek.

33.) Az orvosi beavatkozásról
A résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb az állapotát úgy ítéli meg, a versenyt nem folytathatja.

34.) Létszámkorlátozásról és a nevezés zárásáról
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja.

35.) A fürdésről
A verseny után a Balatonban történő fürdés csak saját felelősségre történhet. Az ebből eredő balesetekért és egyéb következményekért a Szervező felelősséget nem vállal.

36.) Az értékekről
A Szervező a kísérő autókban és a szállásokon hagyott értékekért nem vállal felelősséget.

37.) A jóváírások és az eredmények kapcsolatáról
Szoros befutó esetén a vasúti átjáróknál lévő időjóváírások miatt előfordulhat, hogy a közös rajt ellenére, nem a hamarabb célba érkező versenyző nyeri meg a versenyt. Ennek értelmében a résztvevő befutója után még módosulhat a helyezés.

38.) Díjazás
A versenyen szintidőn belül teljesítők befutóérmet kapnak.
A kategóriák 1-3 dobogós helyezettjei kupát kapnak.
Az irontáv szintidőn belüli teljesítőit névre szóló célszalaggal várjuk.

39.) A verseny etikája
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Primavera Balatonman Triatlonfesztivál szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A forgalomirányítók, a parkoltató személyzet és a STAFF is ennek a szellemében dolgozik. A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél esetén, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén, a versenyből a résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, egyetlen saját rendezésű eseményre sem fogad el a jövőben.

40.) Eredményhirdetés
A távok eredményhirdetésének pontos időpontjait a verseny elötti programtáblázatban tesszük közzé.
Díjat kizárólag az eredményhirdetés keretei között adunk át. Kérjük a dobogós sportolókat, hogy személyes jelenlétükkel tiszteljék meg a versenyt és versenytársaikat, pontosan jelenjenek meg az eredményhirdetésen. 
Az eredményhirdetést lekéső díjazottak részére díjat utólag nem adunk át és nem postázunk.

41.) A drónok használatáról
A vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, kizárólag a Balatonman Triatlon Kft. írásos engedélyével működtethetők drónok a rendezvény idején.

42.) A dohányzásról
A verseny szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a versenypályán és a célterületen – a nemdohányzók védelmében – szigorúan tilos a dohányzás. Azt a versenyzőt, akit a tiltás ellenére a Szervező a verseny területén, frissítőponton, váltóponton, vagy rajt- és célterületen a verseny ideje alatt dohányzáson ér, kizárhatja a versenyből. Csapatverseny esetén a büntetés kizárólag a szabályt megszegő sportolóra vonatkozik.

43.) Időjárás miatti változtatásokról
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező rossz időjárás esetén a a versenyt duatlon versenyre változtathatja, vagy bármelyik számot törölheti, vagy annak távját indokolt esetben módosíthatja. A versenyszervező a program változásának, helyszínének megváltoztatásának, a pálya módosításának jogát bármikor fenntartja.

44.) Biztosítás
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

45.) Reklamáció
A rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

 JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

Menü